วิธีเย็บพวงกุญแจ Daisy Key Cover  วิธีเย็บพวงกุญแจ Daisy Key Cover พวงกุญแจ Daisy Key Cover
ขนาดประมาณ 10.5 x 11 x 1.5 cm (ไม่รวมห่วงกลม)

พวงกุญแจด้านนอกแอพพลิเคเป็นรูปดอก Daisy
ด้านข้างมีซิปเปิด-ปิด สำหรับเก็บกุญแจ